Maatschappelijke verantwoordelijkheid

In het kader van de maatschappelijke verantwoordelijkheid werkt BP samen met de volgende instanties:


Arbeidsomstandigheden
Er moet regelmatig worden gecontroleerd of de arbeidsomstandigheden fair zijn. Dit gebeurt enerzijds door BP : een team van BP neemt regelmatig een kijkje ter plaatse.
Anderzijds controleren de neutrale en onafhankelijke controleurs van het multistakeholder initiatief ‘Fair Wear Foundation’ doorlopend of sprake is van faire arbeidsomstandigheden. De resultaten van de jaarlijkse audits worden gepubliceerd op de website www.fairwear.org. Op deze manier is transparantie gegarandeerd. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de sociale omstandigheden op de productielocaties voortdurend te verbeteren.


Fairtrade katoenprogramma
Sinds 2016 neemt BP – als eerste bedrijfskledingfabrikant ter wereld – deel aan het Fairtrade katoenprogramma. Met dit programma wordt kleine boeren ondersteuning gegeven bij het verkopen van katoen tegen eerlijke prijzen.

Meer informatie: www.maxhavelaar.nl


Bündnis für nachhaltige Textilien
BP is lid van de Duitse textielalliantie ‘Bündnis für nachhaltige Textilien’. Deze alliantie, een initiatief van het Duitse ministerie voor economische samenwerking en ontwikkeling, heeft als doel sociale, ecologische en economische normen vast te leggen voor de hele voor de gehele productie- en handelsketen in de produc in de kledingindustrie. BP is actief in de werkgroep ‘Sociale standaards en loon dat in het bestaansminimum voorziet’. Kijk voor meer informatie op https://www.textilbuendnis.com/


STeP
Enkele leveranciers en producenten zijn gecertificeerd door STeP. STeP analyseert uitgebreid alle relevante bedrijfsactiviteiten, zoals het gebruik van chemicaliën, belasting van het milieu, veilige arbeidsomstandigheden, het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en kwaliteitsmanagement.


Oeko-Tex
Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent ook dat de BP-artikelen niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Daarom zijn alle artikelen getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen en voor een groot deel gecertificeerd volgens Oeko-Tex® Standard 100.


Bluesign
Een groot deel van onze leveranciers is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001 (milieumanage ment) en DIN EN ISO 50001 (energiemanagement). Hiermee leveren ze een bijdrage aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verlagen van de energiekosten.
Enkele leveranciers passen de bluesign® standaard toe en hierdoor wordt het gebruik van milieubelastende stoffen, vanaf de start van de productie, uitgesloten. Verder legt bluesign® richt lijnen vast en controleert het de naleving hiervan met als doel milieu vriendelijke en veilige producten.